Mål, vedtekter og retningslinjer

Villekulla barne og ungdomsteater har hovedvekt på musikalrettet undervisning. Vi er delt opp i 5 deler:

Aspiranter: 6 år.

Dette er et tilbud til de yngste barna. Gjennom lek, sang, dans/bevegelse, samarbeidsøvelser, improvisasjon, samt enkle dramatiseringer utvikles barnas evne til empati og innlevelse.
Det legges stor vekt på å vekke interesse for å øve opp evnen til konsentrasjon, kommunikasjon og samspill samtidig som humor, spenning og glede blir ivaretatt. Vi retter også fokus på betydningen ved øving.  Barna må allerede på dette nivået lære seg at øvelser må gjentas for at resultatet skal bli bra.

Juniorer: 7 år. 

Vi bygger videre på elevenes erfaringer fra aspirantpartiet, samt at vanskelighetsgraden stiger. Disse elevene skal være godt rustet til å gå over til barneteateret når de begynner i 3 klasse.

Barneteater (8-12 år):

Her jobbes mer med improvisasjon, samspill, stemmebruk, rollefigurer og karakterbygging og innstudering til store musikalnummer. Lek er fortsatt en viktig del og sang og dans har stort fokus. Det blir stilt større krav til elevene i form av at det må øves hjemme. Barneteateret er med på en Hovedproduksjon/showstoppers i løpet av året.

Ungdomsteater (13 år og oppover):

Dette er et tilbud til de elvene som vil prøve seg som musikalartister og skuespillere. Spilleglede og en god porsjon selvdisiplin er en selvfølge i denne gruppa. Glede, karakterbygging, improvisasjon, samspill, sang, dans og en god dose hardt arbeid. Her stilles det høye krav til egeninnsats hjemme.

Det kan settes opp mindre forestillinger i løpet av året, men storsatsingen er vårens forestilling som foregår i mars sammen med Barneteateret samt showstoppers på vårparten.

Talentpartiene:

Villekulla har 2 talentpartier: Musikal (10-14 år) og Musikal (15-19 år). Her legges undervisningen opp etter hvilke elever som kommer inn hvert år. Det legges stor vekt på egeninnsats og øving. Interpretasjon, sangøvelser, skuespillerteknikk, musikalnummer og dansekombinasjoner er noe av undervisningsopplegget.

Bilder/Media.

DVD av hovedforestillingen selges i etterkant av hver forestilling. Til de som ønsker å filme egne barn, så gir vi mulighet til dette så lenge dette ikke sjenerer, og at materialet ikke blir distribuert elller vist offentlig.

Vi tar ofte bilder under øvelser og forestillinger. Disse kan brukes i markedsføringsøyemed, på sosiale medier eller på vår nettside. Dersom dere IKKE ønsker dette for deres barn, ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed om dette, slik at vi kan ta dette til etterretning.

Mange elever ønsker også å låne/bruke koreografi, singbacks eller tekster. Husk alltid å klarere dette med den aktuelle pedagogen på forhånd.

Rammeplan og mål:

”Teater som kunstart skaper, gjennom roller og fiksjon, et handlingsrom som kan sprenge grenser for vante forestillinger og tenkemåter.” (Rammeplan for kulturskolen.)

Mål:
Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal elevene:

• erfare uttrykksevne og formsans gjennom aktiv bruk av kropp og stemme
• bli kjent med teater som kommunikasjonsmiddel og estetisk erkjennelsesform
• gjøre erfaringer med teaterkunstens ulike virkemidler og uttrykksmidler
• tilegne seg et grunnlag for å forstå teater som kunstuttrykk i en tverrfaglig og tverrkulturell sammenheng

Forsikring:

Elevene er forsikret gjennom Kulturskolen (Sarpsborg kommune) når de deltar på ukentlige øvelser samt våre hovedproduksjoner/showstoppers. Merk at elevene ikke er forsikret når de deltar på event/oppdrag utenfor Kulturskolens regi, som f.eks "Allsang på Grensen".